Tiller

altalt

"Tårnagent" er et landsomfattende opplegg for 8-åringer. I løpet av samlingen skal oppdrag og mysterier løses og kirken, tårnet og klokkene utforskes.
Tårnagent arrangeres i mange kirker i hele landet, og det kan bli så mange som 10 000 tårnagenter i hele Norge!

Tårnagentdag for årskull 2006 blir i januar 2015. Invitasjoner kommer i posten.

Tårnagentene har egen nettside (www.tarnagentene.no) og noe stoff i søndagsskolen blad, Barnas (www.nettSPRELL.no)

 

 

Les mer …

Webansvarlig

Bjørn-Olav Berg

Kontakt

Heimdal Kirkekontor
Heimdalsveien 4,  3. etg