.

VELKOMMEN TIL TILLER ÅPEN BARNEHAGE

Tiller åpen barnehage er et gratis tilbud for barn fra 0-6 år i følge med en voksen.

Virksomheten er basert på at de voksne som følger barna er en del av bemanningen og aktivt deltar i det daglige arbeidet. Sammen vil vi leke, krabbe, lese, tegne, synge og le!

På Tiller menighetssenter er det som regel flest barn i aldersgruppa 5 mnd-1 ½ år, mens på Sjetne bydelshus er det flest barn i alder 1 1/2-3 år. Tilbudet er derfor best tilrettelagt for små på mandag og onsdag og litt større tirsdag og fredag.

Dagsplan:

•      Kl. 09.30 Lek, prat og kaffetår

•      Kl. 11.00 Musikkstund for store og små

•      Kl. 11.30 Spiser vi matpakkelunsj sammen, vi serverer kaffe og te til kr. 10

•      Kl. 12.00 Lek og prat                                                                                                         

•      Kl. 13.10 Felles opprydding

•      Kl. 13.30 Barnehagen stenger       

Man kan komme og gå når man vil innenfor barnehagens åpningstider, alle rydder litt før de går.

Mandag & onsdag kl. 09.30-13.30er vi på Tiller menighetssenter, adresse: Romemyra 66, 2. etg

Tirsdag & fredag kl. 09.30-13.30er vi i Sjetne Bydelshus, adresse: Parallellen 18, 7081 Sjetnemarka. Inngang på baksiden av huset.Her har vi også gymsalentil rådighet deler av dagen J

For mer informasjon, lik oss gjerne på facebook Tiller åpen barnehage!

 

Eli Romstad Helgemo (pedagogisk leder) og Mai-Brit Tønnesen (assistent)

Vi ønsker store og små velkommen til oss

 

 

For mer informasjon: Klikk her

 

 

 

Webansvarlig

Bjørn-Olav Berg

Kontakt

Heimdal Kirkekontor
Heimdalsveien 4,  3. etg