4-årsbok Tiller

Alle døpte og tilhørende i Tiller menighet vil få en invitasjon til 4-årssamling og 4-års bokutdeling.
 4-årsboken handler om Bo & Nora som er veldig glade i å leke. Boken inneholder også mange fortellinger ifra Bibelen, og flere fine sanger.

«Min kirkebok 4 har farger og humor for liten og stor. Gjennom kjente hverdagssituasjoner, bibelfortellinger, sanger og vers vil din fireåring møte den kristne tro. Lesestunder og samtaler vil gi troen et fellesskap og en synlig plass i hjemmet. Slik vil barnet få en opplevelse av at dere sammen deler noe som er viktig og verdifullt.»

For mer oppdatert informasjon om årets 4-årssamling og bokutdeling kan du besøke Tiller menighets egen nettside under fanen «Barn og unge» «Småbarn».

Følger du denne linken skal du komme direkte dit:  Klikk her.

Webansvarlig

Bjørn-Olav Berg

Kontakt

Heimdal Kirkekontor
Heimdalsveien 4,  3. etg