I løpet av november/desember inviteres 2-åringene på Kolstad til adventssamling i kirka. Vi spiser litt, lager noe enkelt og fint, forteller juleevangeliet ved hjelp av sang og musikk, store julekrybbefiguer og få ord. 2-åringene får uttdelt en fin puslejulekrybbe i tre, og familien får et hefte med tips til hvordan skape fine adventsstunder sammen hjemme. Invitasjoner kommer i posten. Dato for 2017 blir torsdag 30. november.

Webansvarlig

Bjørn-Olav Berg

Kontakt

Heimdal Kirkekontor
Heimdalsveien 4,  3. etg