6-7 åringer på Heimdalsskolene får tilbud om KirkeSprell vinteren 2018. Vi tilbyr 5 samlinger i skolens lokaler i SFO-tid og avslutter med en familiegudstjeneste i Heimdal kirke. Her vil deltakerne få utdelt diplom og hjelpe til under gudstjenesten. Samlingene består av bibelhistorier, drama, leik, sanger, bønn, lystenning, formingsaktiviteter mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webansvarlig

Bjørn-Olav Berg

Kontakt

Heimdal Kirkekontor
Heimdalsveien 4,  3. etg