All informasjon om konfirmasjon i Heimdal kirke ligger på hjemmesiden til menigheten. Klikk her.

Webansvarlig

Bjørn-Olav Berg

Kontakt

Heimdal Kirkekontor
Heimdalsveien 4,  3. etg