I forkant av dåpssøndagen inviteres foreldre og faddere til dåpsbarna til en dåpssamling i Heimdal kirke. Der får de vite mer om hvorfor vi døper barna, foreldre og fadderes oppgave, den kristne oppdragelse, menighetens dåpsopplæringstilbud og det praktiske rundt selve dåpshandlingen.

Orientering om dåpen og link til påmeldingsskjema finner du på Heimdal menighet sin hjemmeside.

Webansvarlig

Bjørn-Olav Berg

Kontakt

Heimdal Kirkekontor
Heimdalsveien 4,  3. etg