I Byneset og Leinstrand menigheter har vi dåpssamling i forkant av dåpen. Da samles alle dåpsforeldre som skal ha dåp i nær fremtid i en av kirkene hvor vi har en gjennomgang av hva som skjer rent praktisk på selve dåpsdagen, presten sier litt om selve dåpen og trosopplærer sier litt om hva menighetene kan tilby som hjelp i dåpsopplæringen. Selve samlingen tar ca 1/2 time og foregår på ettermiddagstid. Dåpsfamiliene blir kontaktet i god tid i forkant.

Webansvarlig

Bjørn-Olav Berg

Kontakt

Heimdal Kirkekontor
Heimdalsveien 4,  3. etg