Glimt fra Under og undredag 2015 på Heimdal for alle menighetene.

Sjonglør

Webansvarlig

Bjørn-Olav Berg

Kontakt

Heimdal Kirkekontor
Heimdalsveien 4,  3. etg