De tidligere oppsatte tidspunktene for Tweens klubbkvelder høsten 2017 må dessverre utgå.

Webansvarlig

Bjørn-Olav Berg

Kontakt

Heimdal Kirkekontor
Heimdalsveien 4,  3. etg