Alle døpte og tilhørende på Byneset og Lenstrand vil få invitasjon til å komme til kirka og få 4-årsboka og oppleve en gudstjeneste spesielt for 4-åringer. Utdelingen skjer på høsten. Invitasjon kommer i posten når det nærmer seg.
For 2017 blir det utdeling 24. september kl 11.00 i Leinstrand kirke og 1. oktober kl 11.00 i Byneset kirke.

alt

Webansvarlig

Bjørn-Olav Berg

Kontakt

Heimdal Kirkekontor
Heimdalsveien 4,  3. etg