Ansatte - fra venstre:  Inger (Tiller), Grete (Kolstad) Katrine (Heimdal) og Bjørn-Olav (Byneset og Leinstrand)

Inger Helene Halsen

Menighetspedagog, Tiller

Mobil: 95985807
E-Mail

Webansvarlig

Bjørn-Olav Berg

Kontakt

Heimdal Kirkekontor
Heimdalsveien 4,  3. etg