Ansatte - fra venstre:  Inger (Tiller), Grete (Kolstad) Katrine (Heimdal) og Bjørn-Olav (Byneset og Leinstrand)

Grete Westrum Sortland

Menighetspedagog, Kolstad

Mobil: 91603978
E-Mail

Webansvarlig

Bjørn-Olav Berg

Kontakt

Heimdal Kirkekontor
Heimdalsveien 4,  3. etg